Продължава стагнацията, БВП на България с ръст от 0,4% спрямо година по рано

През първото тримесечие на 2013 г. БВП нараства с 0.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година.

 

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

 

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2013 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки – стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

 

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за първото тримесечие на 2013 г. на 5 юни 2013 година.

 

БВП в стойностен обем, текущи цени

 

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2013 г. БВП в номинално изражение достига 16 161 млн. лева (табл. 1 от приложението).

 

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2013 г. е 13 708 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (63.4%), следван от индустриалния (31.9%) и аграрния сектор (4.7%).

 

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.7%), което в стойностно изражение възлиза на 13 851 млн. лева. През първото тримесечие на 2013 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 2 910 млн. лв. и заема 18.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Продължава стагнацията, БВП на България  с ръст от 0,4% спрямо година по рано

 

Етикети:,

Коментари

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>