Фундаментален анализ – Отчета на приходите и разходите

Това ще е първия отчет на, който ще попадне когато четете годишния или тримесечни доклад на дадена компания. Този отчет основно съдържа числа свързани с – приходите, разходите, печалбата, дохода на акция и други. Като цяло този отчет показва колко пари компанията е генерирала (приходи), колко пари е похарчила(разходи) и разликата между тях, която се пада печалба или загуба за даден период.

 

Когато стане дума за анализиране на фундаментите, Отчета на приходите и разходите показва на инвеститорите как компанията се представя – дали компанията прави или губи пари. Като цяло компаниите са в бизнеса на генерирането на печалбата, защото в противен случай няма да са дълго на пазара. Тези компании, които имат ниски разходи спрямо приходите или висока печалба спрямо приходите – дават индикация инвеститорите за силен фундамент.

 

Приходите най-често са знаят като продажби, това е най-ясната и разбираема част от Отчета на приходите и разходите. В повечето отчети, приходите са представени с едно число, но големите компании правят разбивки по националности, от къде са дошли приходите. Най-добрия начин на една компания да подобри рентабилността, става като тя увеличава приходите си. Най-добрите приходи са тези, които регулярно се вливат в компанията, година след година. Временно увеличение,  следствие от  краткосрочна промоция, не се ценни така както дългосрочното.

 

Какви са разходите?

 

Има много видове разходи, но най-често използваните са категоризирани в две категории – разходи по продадените стоки или себестойност на стоките и втората категория търговски, обши и административни разходи.  Първата категория е директно свързана със създаването на приходите. Тя представлява разходите по производството и закупуването на дадени стоки и услуги, които после биват продадени от компанията. Да кажем дадена верига магазини закупува сапун за 4 лева, но го продава за 5 лева – тези 4 лева са разходите по продадените стоки.

 

Следващата категория включва всички разходи свързани с оперирането на бизнеса, това включва – маркетинг, заплати, разходи по комунални услуги, технологични разходи и всякакви други разходи свързани с оперирането на даден бизнес. Тази категория също включва амортизацията на активите.

 

Печалба = Приходи – Разходи

 

Печалбата просто представлява положителната разлика между приходите и разходите. Тази проста сметка има няколко различни приложения за инвеститорите. Такъв пример е брутната печалба – това е разликата между приходите и разходите по продажба. В примера със сапуна, магазина ще има брутна печалба от 1 лев (5 лева продажба и 4 лева разход за закупуване на сапуна).

 

Оперативна печалба е равна на приходите от продажбите минус разходите по продадените стоки +  общите разходи, разходи по продажба и административни разходи. Полученото число представлява печалбата на компанията, която е направила от реални бизнес операции. Важно е да се споменем, че оперативната печалба се отнася до всички приходи и разходи свързани с оперирането(дейността) на бизнеса. Високи оперативни маржове показват, че компанията има ефективен контрол над разходите или че приходите растат по бързо от оперативните разходи.

 

Нетната печалба представлява печалбата на дадена компания, след всички разходи – в това число и финансовите разходи. Когато компания има висок марж на нетната печалба това означава , че дадената компания има едно или няколко конкурентни предимства спрямо конкуренцията. Компании с висок марж на нетна печалба имат по голям толеранс за да се защитят в трудни времена. Компании с нисък марж във времена на икономически трудност, имат голяма вероятност да фалират и да отпаднат от пазара. А тези компании със силен марж, който е отражение на конкурентно предимство, могат да увеличат пазарният си дял точно в трудните времена – така има перспективата да станат още по-големи когато времената се подобрят.

Етикети:, , , , , , , ,

Коментари

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>