Корпоративни

Технически анализ на Първа Инвестиционна Банка – 23 Юни 2013

  В последните няколко седмици отчетливо се вижда възходящото ценово движение при Първа Инвестиционна Банка, след като цената намери

Технически анализ на Адванс Терафонд – 22 Юни 2013

  След години на възходящо движение цената на Адванс Терафонд, потвърди върхът си от началото на 2013 година. Акцията консолидираше няколко

Технически анализ на Булгартабк Холдинг – 18 Юни 2013

  Цената на Булгартабк Холдинг формира временен връх, след като бичият тренд силно се ускори, след като цената стабилно акумулира сили над

Технически анализ на Стара Планина Холд – 15 Юни 2013

  Цената на Стара Планина Холд от няколко месеца се движи странично и се търгува в голям диагонален канал. Седмичното затваряне завърши над

Технически анализ на Албена – 15 Юни 2013

  След като цената намери подкрепа на ниво 37 лв, което се падаше корекция от 14 лв до 74 лв., възходящото движение започна – дори цената

Технически анализ на М+С Хидравлик – 15 Юни 2013

  Цената на М+С Хидравлик се търгува в явен бичи тренд, след като успя да направи успешен ретест на съпротивата от ниво 7,50 лв за акция.

Технически анализ на Монбат – 15 Юни 2013

  Цената на Монбат от няколко месеца се е устремила нагоре, след като успя успешно да пробие 6,26 лв където се пада 61,8% корекция на спад

Технически анализ на Еврохолд – 14 Юни 2013

  Цената на Еврохолд продължава от няколко месеца се търгува странично, след като цената не успя да направи успешен пробив на ценово ниво от

Технически анализ на Индустриален Холдинг България – 14 Юни 2013

  Страничното движение на цената на акцията на Индустриален Холдинг България, продължава след като не успя да се задържи над 82 ст – това

Технически анализ на Софарма – 14 Юни 2013

  Цената на Софарма, убедително расте и затвърждава възходящият тренд. Цената акумулира сила около нивото от 2,60 лв, като текущо се търгува

Технически анализ на Зърнени Храни – 12 Юни 2013

  Цената на Зърнени Храни от  няколко месеца се търгува странично, след като цената не успя да направи успешен пробив на ценово ниво от 40

Технически анализ на Химимпорт – 11 Юни 2013

  Събитията от последните месеци не успяха да обърнат бичите нагласи, но за сметка на това и охладиха до известна степен ентусиазма, като в

Технически анализ на Централна Кооперативна Банка – 9 Юни 2013

  В последните няколко седмици отчетливо се вижда възходящото ценово движение при ЦКБ, след като цената намери подкрепа на ниво от 81 ст –