Стоки

CME гони 25% маржин извикване за златото

Колко неочаквано и как съдейки по масивните продажби тази седмици, оставяме с впечатлението, че някой е знаел предварително какво ни чака. Можели

28.4% спад на златните резерви на JP Morgan

С огромните 6 208 иска на клиентски доставки срещу JP Morgan за месец Юни, мнозина се чудят – как и кога банката ще прогледне, че има повече

Визуализиране изстискването на среброто

Въпреки спадовете на пазарите, търсенето на физическо злато продължава да расте. Долната инфографика, визуализира процесите на пазара за сребро.

Каква е разликата в търсенето между физическо и хартиеното злато

В момент на спад на цената на златото на световните борси, в следствие на разпродажби на хартиено злато, ясно контрастира силното търсене на

Ще станем ли свидетели на краха на измамата наречена хартиено злато?

Ние сме свидетели как изискванията за физическо злато са много повече от колкото банките притежават – това е много голям маржин. Сега банкерите