Видео

Какво е свободен пазар?

Много хора мислят, че са наясно какво е свободен пазар, но за жалост това са заблуди. В това видео, вие ще разберете истинските устои на

Великите митове на Великата Депресия

В този видео клип Стефан Мулинекс, разказва за митовете,  които витаят за Великата депресия. Митове са от това, че капитализма се е провали до

Крахът – Глобалната финансова криза?

Това видео ще хвърли повече светлина, защо се случи финансова кризата през 2008, какви бяха причините и какви ще се последиците!

5-те митове свързани със световната търговия

В тази лекция професор Робърт Мърфи, говори за най-срещаните митове за световната търговия, от които се извличат грешни изводи. Трябва ли

Обяснение на Бизнес цикълът

Професор Роджър Гаринсън дава лекция в основните на австрийската икономическа мисъл – бизнес цикълът.