Технически анализ

Важни правила и насоки във вълновата теория на Елиът

Има 3 много важни правила, които трябва да се вземат под предвид и никога да не се нарушават. Тези правила са отнасят основно за импулсивният

Фракталната природа на вълновата теория

Като писахме във въведението, много е важна идеята за фракталите, цялата теория се гради на принципа на фрактала.   Това означава, че всяка

ABC корекция

След 5-те вълни създаващи импулсният модел, след 3 вълни на корекция – използват се букви вместо числа.   Коригиращия модел е създаден от

Вълновият принцип на Елиът

Вълновият принцип на Елиът е съставен от психология или стадна психология, движение между оптимизма и песимизма. Тези настроения водят са видими

Въведение във вълновата теория на Елиът

Вълновата теория е създадена от Ралф Елиът през 1930, след като открива, че фондовият пазар има дадено поведени, въпреки, че се считал за

Нови Хармонични модели

Новите модели са  – Crab Pattern, Bat Pattern и  Butterfly Pattern   Crab Pattern или Модела рака е открит през 2000 година от Скот

Модела Three Drives

Модела Three Drives има симетрично ценово движение, което е съставено от едно и също Фибоначи разширение.   Three Drives представлява

Mодела Гартли

Модела Гартли започва когато цената е или във възходящ или низходящ тренд, но цената показва сигнали на корекция.   Гартли използва нивата

ABCD модел

Модела AB=CD е най-простия от всички хармонични модели. Той показва равенство на две рамена – две импулсни вълни и корекцията между тях.  

Въведение в хармоничните модели

През 30-те години на миналият век H.M. Gartley описва серия от ценови модели. Тези модели са пропорционални и често се случват на пазарите и не

Мрежата на Ган

Мрежата на Ган се построява по същия начин както Ветрилото на Ган. Под ъгъл от 45 градуса, от значим връх или дъно, построяваме мрежата за да

Ветрилото на Ган?

Ветрилото на Ган е съставено от 8 ъгъла, които правят 9 линии, тези линии се използват като линии на подкрепа и съпротива. Когато една от тези

Кой е Уилям Ган?

Когато говорим за пропорционален анализ, ние няма как да не споменем най-известния инвеститор на финансовите пазари – Уилям Ган.   Той е
Страница 1 от 512345